ประเภทสินค้า รหัสสินค้า ขนาด (ซม.) น้ำหนัก (กก.) จำนวน/ตร.ม.
6x2 แดง
T62R
16x6x0.8 0.15 100
6x2 มันปู
T62M
16x6x0.8 0.15 100
6x2 ขาว
T62L
16x6x1 0.18 100
8x4
T84
20x10x0.8 0.40 50
9x3 แดง
T93
23x7x1 0.37 50
9x3 ขาว
T93L
23x7x1 0.35 50
9x3 โบราณ
T93A
23x7x1 0.37 50
9x3 แดง (เข้ามุม)
T93-45
23x7x1 0.35 13
9x3 ขาว (เข้ามุม)
T93L-45
23x7x1 0.33 13
4x4 เรียบ
T44
10x10x0.8 0.17 100
4x4 ลายมงกุฏแดง
D144R
10x10x0.8 0.17 100
4x4 ลายมงกุฏขาว
D144L
10x10x0.8 0.17 100
4x4 ลายเพชร
D244R
10x10x0.8 0.17 100
4x4 ลายดอกไม้
D344R
10x10x0.8 0.15 100
4x4 ลายเต้แดง
D444R
10x10x0.8 0.14 100
4x4 ลายเต้ขาว
D444L
10x10x0.8 0.14 100
 
   
© สงวนลิขสิทธิ์ 2548
ศูนย์ผลิตภัณฑ์อิฐ บ.ป.ก. 17 ถนนเทศบาลนฤมาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2588 2261, 0 2589 1474 โทรสาร 0 2589 7179
บริษัท เฮ้งมุ่ยหลี อิฐ บ.ป.ก. จำกัด 240/ก ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ 0 3566 1155, 0 3566 1255 โทรสาร 0 3566 1283
e-mail: swdsuwida@yahoo.com