ประเภทสินค้า รหัสสินค้า ขนาด (ซม.) น้ำหนัก (กก.) จำนวน/ตร.ม.
อิฐมอญโบราณ A
A1530
15x30x4 3.40 22
อิฐมอญโบราณ 4x4
A1010
10x10x4 0.90 100
อิฐมอญโบราณ 6x6
A1515
15x15x4 1.70 45
อิฐมอญโบราณ 8x8
A2020
20x20x4 3.30 25
อิฐมอญโบราณ 12x12
A3030
30x30x3 0.45 11
อิฐมอญโบราณ 8x2)
A520
5x20x4 0.80 100
อิฐมอญโบราณ 8x4
A1020
10x20x4 1.70 50

 
ประเภทสินค้า รหัสสินค้า ขนาด (ซม.) น้ำหนัก (กก.) จำนวน/ตร.ม.
อิฐมอญโบราณมือ B
B1530
15x30x5 3.10 22
อิฐมอญโบราณมือ 8x4
B1020
10x20x5 1.50 50
อิฐมอญโบราณมือ 8x8
B2020
20x20x5 3.00 25
อิฐมอญโบราณมือ 8x16
B2040
20x40x6 6.30 12.5
อิฐมอญโบราณมือ 12x12
B3030
30x30x5 7.10 11
อิฐมอญโบราณมือ กระป๋อง
B928
9x30x5 2.10 42
 
   
© สงวนลิขสิทธิ์ 2548
ศูนย์ผลิตภัณฑ์อิฐ บ.ป.ก. 17 ถนนเทศบาลนฤมาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2588 2261, 0 2589 1474 โทรสาร 0 2589 7179
บริษัท เฮ้งมุ่ยหลี อิฐ บ.ป.ก. จำกัด 240/ก ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ 0 3566 1155, 0 3566 1255 โทรสาร 0 3566 1283
e-mail: swdsuwida@yahoo.com