ประเภทสินค้า รหัสสินค้า ขนาด (ซม.) น้ำหนัก (กก.) จำนวน/ตร.ม.
4x4 เรียบ
T44
10x10x0.8 0.17 100
6x6
T66
15x15x1 0.50 45
8x8
T88
20x20x1 1.00 25
8x8 หนา
T88T
20x20x1.5 1.40 25
12x12
T1212
30x30x2 2.90 11
4" 6 เหลี่ยม
T40
10x10x0.8 0.16

100

6" 6 เหลี่ยม
T60
15x15x1 0.50 50
6x2 จมูกบันได
T62S
16x6x0.8 0.15 7
8x4 จมูกบันได
T84S
20x10x0.8 0.35 5
 
   
© สงวนลิขสิทธิ์ 2548
ศูนย์ผลิตภัณฑ์อิฐ บ.ป.ก. 17 ถนนเทศบาลนฤมาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2588 2261, 0 2589 1474 โทรสาร 0 2589 7179
บริษัท เฮ้งมุ่ยหลี อิฐ บ.ป.ก. จำกัด 240/ก ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ 0 3566 1155, 0 3566 1255 โทรสาร 0 3566 1283
e-mail: swdsuwida@yahoo.com