ประเภทสินค้า รหัสสินค้า ขนาด (ซม.) น้ำหนัก (กก.) จำนวน/ตร.ม.
กระเบื้องเกล็ดปลา (ตัวสั้น)
T51
14x20x1 0.60 50
กระเบื้องเกล็ดปลา (ตัวยาว)
T52
14x25.5x1 0.70 50
กระเบื้องสุโขทัย
T53
16.5x27.5x1 0.90 60
กระเบื้องหม่อม
T54
13x23.5x1 0.70 75
กระเบื้องชายล่าง เกล็ดปลา/หางแหลม
T55
14x20x1 0.70 7
กระเบื้องชายล่าง สุโขทัย
T56
16.5x19.5x1 0.75 6
กระเบื้องหางแหลม (ตัวสั้น)
T57
14x20x1 0.55 50
กระเบื้องหางแหลม (ตัวยาว)
T58
14x25.5x1 0.75 50
กระเบื้องใหญ่
T59
16x26x1 1.00 60
กระเบื้องชายล่างใหญ่
T60
16x19.5x1 0.75 6
กระเบื้องสันครอบ
T61
14x19x1x7 0.75 13
 
   
© สงวนลิขสิทธิ์ 2548
ศูนย์ผลิตภัณฑ์อิฐ บ.ป.ก. 17 ถนนเทศบาลนฤมาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2588 2261, 0 2589 1474 โทรสาร 0 2589 7179
บริษัท เฮ้งมุ่ยหลี อิฐ บ.ป.ก. จำกัด 240/ก ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ 0 3566 1155, 0 3566 1255 โทรสาร 0 3566 1283
e-mail: swdsuwida@yahoo.com