วิธีการก่ออิฐโชว์

ขั้นตอนที่ 1 : การเตรียมอิฐ
        นำอิฐแช่น้ำสะอาดหรือใช้วิธีรดน้ำ ให้อิฐอิ่มตัว อย่างน้อย 1 - 2 ชั่วโมง แล้วทิ้งให้หมาดก่อนใช้งาน

ขั้นตอนที่ 2 : วิธีการก่ออิฐโชว์
        เตรียมผิวงานให้สะอาด ก่ออิฐโดยขึงเอ็นคุมแนว เว้นระยะชักร่องประมาณ 5-10 มิลลิเมตร (ขึ้นกับขนาดของอิฐ)

ขั้นตอนที่ 3 : การทาน้ำยาป้องกันคราบปูนบนอิฐก่อโชว์
        3.1) เมื่อก่ออิฐเสร็จควรทำความสะอาดที่อิฐหลายๆครั้งโดยเช็ดปูน
                ที่ติดผิวอิฐขณะยังเปียกไม่ควรทิ้งไว้จนแห้ง
        3.2) รอให้ผิวอิฐแห้งแล้วใช้แปรงชุบน้ำยาซิลิโคนทาเฉพาะผิวอิฐก่อโชว์

ขั้นตอนที่ 4 : การยาแนวและการตกแต่งชักร่อง
        ยาแนวด้วยปูนยาแนวหรือซีเมนต์ผสมทรายละเอียด แล้วใช้เกรียงเหล็กปาดเศษปูนส่วนเกินและรีบเช็ดทำความสะอาดผิวหน้าอิฐที่ก่อโชว์ จากนั้นตกแต่งแนวด้วยวิธีชักร่อง

 

 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2548
ศูนย์ผลิตภัณฑ์อิฐ บ.ป.ก. 17 ถนนเทศบาลนฤมาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2588 2261, 0 2589 1474 โทรสาร 0 2589 7179
บริษัท เฮ้งมุ่ยหลี อิฐ บ.ป.ก. จำกัด 240/ก ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ 0 3566 1155, 0 3566 1255 โทรสาร 0 3566 1283
e-mail: [email protected]