จากธรรมชาติ...
สู่การสร้างสรรค์
ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี

 

ศูนย์ผลิตภัณฑ์อิฐ บ.ป.ก. (กรุงเทพฯ)

ศูนย์ผลิตภัณฑ์อิฐ บ.ป.ก.
17 ถนนเทศบาลนฤมาล
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0 2588 2261, 0 2589 1474
โทรสาร 0 2589 7179
e-mail [email protected]


บริษัท เฮ้งมุ่ยหลี อิฐ บ.ป.ก. จำกัด (อ่างทอง)

บริษัท เฮ้งมุ่ยหลี อิฐ บ.ป.ก. จำกัด
240/ก ถนนอยุธยา-อ่างทอง
ต.บางปลากด อ.ป่าโมก
จ.อ่างทอง 14130

โทรศัพท์ 0 3566 1155, 0 3566 1255
โทรสาร 0 3566 1283
e-mail [email protected]

 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2548
ศูนย์ผลิตภัณฑ์อิฐ บ.ป.ก. 17 ถนนเทศบาลนฤมาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2588 2261, 0 2589 1474 โทรสาร 0 2589 7179
บริษัท เฮ้งมุ่ยหลี อิฐ บ.ป.ก. จำกัด 240/ก ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ 0 3566 1155, 0 3566 1255 โทรสาร 0 3566 1283
e-mail: [email protected]